Jak zaplanować i zorganizować przeprowadzkę firmy?

Odpowiednie zaplanowanie przeprowadzki to klucz do jej powodzenia i dlatego też warto poświęcić temu zagadnieniu baczną uwagę.

Pierwszym punktem w planie powinno być określenie terminu przeprowadzki i realne wskazanie wszystkich szczegółów, które przy przeprowadzce mają znaczenie.

Jakie to szczegóły?

  • Przede wszystkim, aby sprecyzować ile przeprowadzka może zająć czasu trzeba obliczyć czas przygotowania ładunku do transportu, załadunek, czas przejazdu oraz czas jaki może zająć rozładunek.
  • W przypadku rozładunku i wnoszenia mienia warto w miarę możliwości ułatwić sobie zadanie, tj. sprawdzić jak długa będzie droga z samochodu do miejsca przeznaczania i możliwie zminimalizować tą drogę.
  • Równie istotne jest to czy przy przeprowadzce będzie można skorzystać z windy, ponieważ wnoszenie przedmiotów po schodach znacząco wydłuży czas przeprowadzki, a co więcej wpłynie na zmęczenie ekipy realizującej przeprowadzkę.

Oczywiste jest, że przeprowadzka firmy to przedsięwzięcie o zdecydowanie większych rozmiarach aniżeli przeprowadzka prywatna, ponieważ ilość mienia jest zdecydowanie większa.

Oczywiście każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby przeprowadzka jego firmy odbyła się w jak najkrótszym czasie, bo jakiekolwiek przestoje powoduje, że firma nie funkcjonuje. Realna ocena czasu przeprowadzki jest bardzo ważna, a angażując firmę przeprowadzkową, która dysponuje wiedzą, doświadczeniem, samochodami dostawczymi oraz ekipami dopasowanymi do rozmiarów przeprowadzki mamy gwarancję, że wszystkie elementy zostaną przeanalizowane i realizacja poszczególnych punktów nakreślonych w planie przeprowadzki będzie odpowiednia, a tym samym wszelkie możliwe problemy zostaną wyeliminowane.